Info

De fotoclub Nieuw-Ginneken is in 1983 opgericht. Enkele enthousiaste amateurfotografen verenigden zich om in clubverband deze boeiende hobby te gaan beoefenen. Door de welwillende medewerking van de gemeente Nieuw-Ginneken kunnen vanaf het prille begin in een lokaal van de voormalige Brigidaschool in Bavel de clubavonden gehouden worden en wordt de fotoclub jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een expositie te organiseren in het gemeentehuis. In 1989 krijgt de fotoclub een eigen ruimte op hetzelfde adres, zodat zij dan beschikt over een fotostudio/ vergaderzaal en een donkere kamer. In 1996 vindt de tweede verhuizing plaats. Dan krijgt de fotoclub de beschikking over een groter en beter geoutilleerd eigen gedeelte van het nieuwe sociaal/ cultureel centrum " 't Klooster" in Bavel. De fotoclub is aangesloten bij de Bond van de Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV).

De clubavonden zijn elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in een eigen ruimte, tevens studio, van 't Klooster, Jack van Gilsplein 1 in Bavel

De club activiteiten bestaan o.a. uit:
- Bespreken van foto's;
- Gezamenlijk fotograferen;
- Organiseren van lezingen over fotografie;
- Kennisuitwisseling op het gebied van digitale fotobewerking;
- Deelname aan nationale en internationale fotowedstrijden;
- Organiseren van de jaarlijkse clubexpo;
- Organiseren van foto-excursies;
- Bezoeken van fotomanifestaties en exposities.

De clubavonden zijn gezellig, positiefkritisch en stimulerend.

Als U lid zou willen worden van de fotoclub, dan stellen wij u graag in de gelegenheid om vrijblijvend enkele clubavonden mee te maken. Neem dan tevoren even contact op met een van de bestuursleden.

De contributie bedraagt € 100,- per jaar.

Leden van Fotoclub Nieuw-Ginneken zijn tevens lid van de Fotobond.

Privacyreglement Fotoclub Nieuw-Ginneken